Overlijden melden

Bel eerst de huisarts en dan 020-8204112 (24 uur per dag).

Bel eerst de huisarts, daarna ons

Als je dierbare is overleden moet er een arts langskomen om de overledene te "schouwen". De arts maakt een verklaring van overlijden (deze bestaat uit twee delen). Deze is nodig om de uitvaart te regelen.

Als de arts is geweest kan je het beste zo snel mogelijk contact opnemen met ons op nummer 020 – 8204112. Wij zorgen er dan voor dat onze uitvaartverzorger naar je toe komt om je wensen voor de uitvaart te bespreken en de overledene te verzorgen. Onze uitvaartverzorger is doorgaans binnen 1,5 uur ter plaatse.

Tijdens het gesprek met de uitvaartverzorger vragen we je onder andere of je een begrafenis of crematie wenst, of je wilt dat je dierbare wordt opgebaard en zo ja waar: thuis of in een uitvaartcentrum. Wij zorgen ervoor dat alles wordt geregeld.

Overleden in de nacht

Als je dierbare ’s nachts overlijdt komt ons zorgteam zo snel mogelijk langs om de overledene te verzorgen. Onze uitvaartverzorger komt de volgende dag om de uitvaart te bespreken.

Uitvaartverzekering

Als de overledene een uitvaartverzekering heeft dan kan je de polis alvast klaarleggen. Wij zorgen er dan voor dat alles wordt geregeld met de verzekeraar.

Kleding overledene

Na het melden van het overlijden is het handig om alvast kleding klaar te leggen waarin de overledene zal worden opgebaard.

Aangifte overlijden

De uitvaartverzorger neemt de verklaring van overlijden mee en doet bij de gemeente aangifte van overlijden.

Welke instanties worden automatisch op de hoogte gesteld na overlijden?

Na de aangifte van overlijden worden de volgende instanties automatisch op de hoogte gesteld:

1. Het UWV

Indien de overledene was ingeschreven bij het UWV, dan stopt de uitkering op de dag na overlijden. Het UWV bepaalt of de nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

2. Sociale Verzekerings Bank (SVB)

De gemeente licht direct de SVB in omdat zij verantwoordelijk zijn voor een eventuele Anw-uitkering. De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van je partner (of voor wezen). Deze dien je zelf aan te vragen en dat kan hier: https://www.svb.nl/nl/aow/er-is-iemand-overleden

3. De Belastingdienst

Na overlijden stuurt de Belastingdienst een zogenaamd F-biljet voor de laatste aangifte inkomstenbelasting en een aangifteformulier voor eventuele erfbelasting.

4. Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap zet de betalingen aan waterschapsbelasting stop. Omdat de peildatum 1 januari is, betaalt iemand die op 2 januari overlijdt alsnog het hele verdere jaar waterschapsbelasting.

5. Gemeentelijke belastingen

De belastingplicht voor overige gemeentelijke belastingen vervalt op het moment van overlijden. Een eventueel teveel betaald bedrag wordt teruggestort en indien er overgebleven huisgenoten zijn, ontvangt de nieuwe belastingplichtige een nieuwe aanslag voor de resterende deel van het jaar.

Een Amsterdammer blijft een Amsterdammer